O nama

Cas Media je agencija za prodaju reklamnog prostora koja predstavlja vodeće domaće i međunarodne tematske kanale. CAS Media Sarajevo je krenula sa radom u oktobru 2015.

Cas Media portfolio kanala konstantno raste i u ovom trenutku u ponudi se nalazi 19 kanala. Sa svojom mrežom TV kanala CAS Media omogućava svim oglašivačima da izgrade bogatiji televizijski mix sa preciznijim targetiranjem ciljne grupe.

Građenje imidža…
kroz mrežu regionalno i svjetski poznatih kablovskih kanala