SPONZORSTVO CRTANOG FILMA NA DJEČIJIM KANALIMA

Brendirana najava prije crtanog filma, pozicioniranje spota u bloku prije i poslije filma i inserter u dnevnim promosima, približiće vaš proizvod najmlađima.

Cas Media