SPONZORSTVO FILMA

Sponzorisani intro prije filma, inserter tokom filma, pozicioniranje spota u pauzi filma, kao i brendirane najave tokom dana.

Cas Media