SPONZORSTVO KANALA

Integracija brenda klijenta sa brendom poznatog kanala. Pozicija van reklamnog bloka i mogućnost kreativne slobode prilikom izrade rešenja.

Cas Media