Emitovanje u reklamnom bloku

Emitovanje TV spota na jednom ili više kanala iz ponude.
Pojedinačna emitovanja, paketi, pozicioniranje spota u reklamnim blokovima.

Cas Media